Wie we zijn

We zijn een groep Christenen met verschillende achtergronden, die vanuit een verlangen om het Woord van God te delen, Camp Victory zijn gestart.

Wat we geloven

We geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat dit de waarheid is waar we ons leven op moeten bouwen.

We geloven dat de God van de Bijbel een drie-enig God is; Vader, Zoon en Heilige Geest.

We geloven dat ieder mens zondig is en uit zichzelf verloren is en daarom een Verlosser nodig heeft.

We danken God dat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de wereld heeft gezonden om in onze plaats te sterven.

We geloven dat Jezus Christus, de Messias, gestorven is en ook weer is opgestaan uit de dood.

We geloven dat God iedereen oproept om zich om te keren naar Hem en Zijn Goede Nieuws (het Evangelie) te geloven.

We geloven dat iedereen die gehoor geeft aan deze oproep een nieuw leven, vergeving, echte vreugde en een eeuwige toekomst ontvangt op grond van wat Jezus Christus heeft gedaan.

Vanuit dankbaarheid en de wetenschap dat ieder mens Hem nodig heeft, willen we dit Evangelie delen!